Schapen met kleine lammetjes

Ieder jaar verkopen we een paar honderd enterschapen met hun lammetjes. Deze lammeren zijn over het algemeen ca 14 dagen oud. Ze zitten op die leeftijd nog met het moederschaap in éénlinghokjes.

Swifterschapen

Het zijn zuivere Swifterschapen, dus ideale moederschapen. Ook de lammetjes zijn 100% Swifter. Bij voldoende keus is het geen probleem om te selecteren op ramlammetjes, ooilammetjes, één- of tweelingen. Uiteraard zit daar wel prijsverschil in.

Gezonde veestapel

Een gezonde veestapel staat bij ons hoog in het vaandel. Vandaar dat wij nooit fokschapen of lammeren aankopen. Buiten natuurlijk de dekrammen die we allemaal op één gecertificeerd zwoegervrij bedrijf inkopen.

Beschikbaar van eind april tot half juni:

Interesse?

Stuur een mail naar info@delammesprong.nl  of bel/app 06 – 25 56 10 75 Wij nemen z.s.m. contact met u op.

P1010001